67,68,69,et,er系列薄壁轴承

开式
橡胶密封盖
金属防尘盖

薄壁轴承广泛应用于仪器仪表,机器人,航空航天,医疗设备,相机和光学设备等领域。它们是为空间有限或需要减轻重量的应用而选择的。薄壁轴承主要用于径向载荷以及少量的轴向载荷,但是对于6700系列,由于滚道较浅,因此轴向载荷的受力会非常有限。

开式

产品型号 密封类型 内径 (d) 外径 (D) 宽度 (B) 动态载荷
(Cr)
(牛顿)
动态载荷
(Cor)
(牛顿)
极限转速
(X1000 RPM)
ER1038 开式 9.525mm 15.875mm 3.967mm 857 435 15
ER1212 开式 12.700mm 19.050mm 3.967mm 919 537 12
ER1458 开式 15.875mm 22.225mm 3.967mm 971 620 10
ER1634 开式 19.050mm 25.400mm 3.967mm 1010 691 8.5
6700 开式 10mm 15mm 3mm 857 435 15
6800 开式 10mm 19mm 5mm 1720 840 34
63800 开式 10mm 19mm 7mm 1720 840 34
6900 开式 10mm 22mm 6mm 2700 1270 31
6701 开式 12mm 18mm 4mm 928 532 13
6801 开式 12mm 21mm 5mm 1920 1040 30
63801 开式 12mm 21mm 7mm 1920 1040 30
6901 开式 12mm 24mm 6mm 2890 1460 28
ET2015 开式 15mm 20mm 3.5mm 943 583 11
ET2115 开式 15mm 21mm 3.5mm 937 581 11
6702 开式 15mm 21mm 4mm 937 581 11
6802 开式 15mm 24mm 5mm 2070 1260 26
63802 开式 15mm 24mm 7mm 2070 1260 26
6902 开式 15mm 28mm 7mm 4330 2550 24
ET2216 开式 16mm 22mm 4mm 971 620 10
ET2316 开式 16mm 23mm 4.5mm 971 620 10
6703 开式 17mm 23mm 4mm 999 657 9.5
6803 开式 17mm 26mm 5mm 2230 1460 24
63803 开式 17mm 26mm 7mm 2230 1460 24
6903 开式 17mm 30mm 7mm 4590 2560 22
ET2418 开式 18mm 24mm 4mm 988 654 18
ET2520 开式 20mm 25mm 4mm 1010 691 10
6704 开式 20mm 27mm 4mm 1010 722 8.5
6804 开式 20mm 32mm 7mm 4020 2460 21
63804 开式 20mm 32mm 10mm 4020 2460 21
6904 开式 20mm 37mm 9mm 6380 3680 19
6705 开式 25mm 32mm 4mm 1100 838 7
6805 开式 25mm 37mm 7mm 4300 2940 18
63805 开式 25mm 37mm 10mm 4300 2940 18
6905 开式 25mm 42mm 9mm 7010 4550 16
6706 开式 30mm 37mm 4mm 1140 947 5.5
6806 开式 30mm 42mm 7mm 4538 3402 15
63806 开式 30mm 42mm 10mm 4538 3402 15
6906 开式 30mm 47mm 9mm 7240 5010 14
6707 开式 35mm 44mm 5mm 1860 1630 4.9
6807 开式 35mm 47mm 7mm 4740 3820 13
6907 开式 35mm 55mm 10mm 10900 7750 12
6708 开式 40mm 50mm 6mm 2510 2230 4.3
6808 开式 40mm 52mm 7mm 4930 4180 12
6908 开式 40mm 62mm 12mm 13700 9920 11
6709 开式 45mm 55mm 6mm 2580 2397 4
6809 开式 45mm 58mm 7mm 6210 5380 11
6909 开式 45mm 68mm 12mm 14100 10900 10
6710 开式 50mm 62mm 6mm 2670 2650 3.5
6810 开式 50mm 65mm 7mm 6710 5760 9.5
6910 开式 50mm 72mm 12mm 14500 11700 9
6811 开式 55mm 72mm 9mm 8800 8080 8.6
6911 开式 55mm 80mm 13mm 16600 14100 8.1
6812 开式 60mm 78mm 10mm 11500 10600 7.9
6912 开式 60mm 85mm 13mm 20200 17300 7.5
6813 开式 65mm 85mm 10mm 11900 11500 7.3
6913 开式 65mm 90mm 13mm 17300 16000 7
6914 开式 70mm 100mm 16mm 23700 21200 6..4
6814 开式 70mm 90mm 10mm 11600 11800 6.8
6915 开式 75mm 105mm 16mm 24400 22600 6
6815 开式 75mm 95mm 10mm 12300 12800 6.4
6816 开式 80mm 100mm 10mm 12600 13300 6
6916 开式 80mm 110mm 16mm 24800 23900 5.7
6817 开式 85mm 110mm 13mm 18700 19000 5.6
6917 开式 85mm 120mm 16mm 31900 29600 5.3
6818 开式 90mm 115mm 13mm 18300 19500 5.3
6918 开式 90mm 125mm 18mm 32400 31600 5

橡胶密封

产品型号 密封类型 内径 (d) 外径 (D) 宽度 (B) 动态载荷
(Cr)
(牛顿)
动态载荷
(Cor)
(牛顿)
极限转速
(X1000 RPM)
ER1038 2RS 橡胶密封盖 9.525mm 15.875mm 3.967mm 857 435 15
ER1212 2RS 橡胶密封盖 12.700mm 19.050mm 3.967mm 919 537 12
ER1458 2RS 橡胶密封盖 15.875mm 22.225mm 3.967mm 971 620 10
ER1634 2RS 橡胶密封盖 19.050mm 25.400mm 3.967mm 1010 691 8.5
6700 2rs 橡胶密封盖 10mm 15mm 4mm 857 435 15
6800 2rs 橡胶密封盖 10mm 19mm 5mm 1720 840 34
63800 2rs 橡胶密封盖 10mm 19mm 7mm 1720 840 34
6900 2rs 橡胶密封盖 10mm 22mm 6mm 2700 1270 31
6701 2rs 橡胶密封盖 12mm 18mm 4mm 928 532 13
6801 2rs 橡胶密封盖 12mm 21mm 5mm 1920 1040 30
63801 2rs 橡胶密封盖 12mm 21mm 7mm 1920 1040 30
6901 2rs 橡胶密封盖 12mm 24mm 6mm 2890 1460 28
6702 2rs 橡胶密封盖 15mm 21mm 4mm 937 581 11
6802 2rs 橡胶密封盖 15mm 24mm 5mm 2070 1260 26
63802 2rs 橡胶密封盖 15mm 24mm 7mm 2070 1260 26
6902 2rs 橡胶密封盖 15mm 28mm 7mm 4330 2550 24
ET2216 2RS 橡胶密封盖 16mm 22mm 4mm 971 620 10
ET2316 2RS 橡胶密封盖 16mm 23mm 4.5mm 971 620 10
6703 2rs 橡胶密封盖 17mm 23mm 4mm 999 657 9.5
6803 2rs 橡胶密封盖 17mm 26mm 5mm 2230 1460 24
63803 2rs 橡胶密封盖 17mm 26mm 7mm 2230 1460 24
6903 2rs 橡胶密封盖 17mm 30mm 7mm 4590 2560 22
ET2520 2RS 橡胶密封盖 20mm 25mm 4mm 1010 691 8.5
6704 2rs 橡胶密封盖 20mm 27mm 4mm 1010 722 8.5
6804 2rs 橡胶密封盖 20mm 32mm 7mm 4020 2460 21
63804 2rs 橡胶密封盖 20mm 32mm 10mm 4020 2460 21
6904 2rs 橡胶密封盖 20mm 37mm 9mm 6380 3680 19
6705 2rs 橡胶密封盖 25mm 32mm 4mm 1100 838 7
6805 2rs 橡胶密封盖 25mm 37mm 7mm 4300 2940 18
63805 2rs 橡胶密封盖 25mm 37mm 10mm 4300 2940 18
6905 2rs 橡胶密封盖 25mm 42mm 9mm 7010 4550 16
6706 2rs 橡胶密封盖 30mm 37mm 4mm 1140 947 5.5
6806 2rs 橡胶密封盖 30mm 42mm 7mm 4538 3402 15
63806 2rs 橡胶密封盖 30mm 42mm 10mm 4538 3402 15
6906 2rs 橡胶密封盖 30mm 47mm 9mm 7240 5010 14
6707 2rs 橡胶密封盖 35mm 44mm 5mm 1860 1630 4.9
6807 2rs 橡胶密封盖 35mm 47mm 7mm 4740 3820 13
6907 2rs 橡胶密封盖 35mm 55mm 10mm 10900 7750 12
6708 2rs 橡胶密封盖 40mm 50mm 6mm 2510 2230 4.3
6808 2rs 橡胶密封盖 40mm 52mm 7mm 4930 4180 12
6908 2rs 橡胶密封盖 40mm 62mm 12mm 13700 9920 11
6709 2rs 橡胶密封盖 45mm 55mm 6mm 2570 2400 3.9
6809 2rs 橡胶密封盖 45mm 58mm 7mm 6210 5380 11
6909 2rs 橡胶密封盖 45mm 68mm 12mm 14100 10900 10
6710 2rs 橡胶密封盖 50mm 62mm 6mm 2670 2650 3.5
6810 2rs 橡胶密封盖 50mm 65mm 7mm 6170 5760 9.5
6910 2rs 橡胶密封盖 50mm 72mm 12mm 14500 11700 9
6811 2rs 橡胶密封盖 55mm 72mm 9mm 8800 8080 8.6
6911 2rs 橡胶密封盖 55mm 80mm 13mm 16600 14100 8.1
6812 2rs 橡胶密封盖 60mm 78mm 10mm 11500 10600 7.9
6912 2rs 橡胶密封盖 60mm 85mm 13mm 20200 17300 7.5
6813 2rs 橡胶密封盖 65mm 85mm 10mm 11900 11500 7.3
6913 2rs 橡胶密封盖 65mm 90mm 13mm 17300 16000 7
6914 2rs 橡胶密封盖 70mm 100mm 16mm 23700 21200 6.4
6814 2rs 橡胶密封盖 70mm 90mm 10mm 11600 11800 6.8
6915 2rs 橡胶密封盖 75mm 105mm 16mm 24400 22600 6
6815 2rs 橡胶密封盖 75mm 95mm 10mm 12300 12800 6.4
6816 2rs 橡胶密封盖 80mm 100mm 10mm 12600 13300 6
6817 2rs 橡胶密封盖 85mm 110mm 13mm 18700 19000 5.6
6917 2rs 橡胶密封盖 85mm 120mm 16mm 31900 29600 5.3
6916 2rs 橡胶密封盖 90mm 110mm 16mm 24800 23900 5.7
6818 2rs 橡胶密封盖 90mm 115mm 13mm 18300 19500 5.3
6918 2rs 橡胶密封盖 90mm 125mm 18mm 32800 31600 5.1

金属防尘盖

产品型号 密封类型 内径 (d) 外径 (D) 宽度 (B) 动态载荷
(Cr)
(牛顿)
动态载荷
(Cor)
(牛顿)
极限转速
(X1000 RPM)
ER1038 ZZ 金属防尘盖 9.525mm 15.875mm 3.967mm 857 435 15
ER1212 ZZ 金属防尘盖 12.700mm 19.050mm 3.967mm 919 537 12
ER1458 ZZ 金属防尘盖 15.875mm 22.225mm 3.967mm 971 620 10
ER1634 ZZ 金属防尘盖 19.050mm 25.400mm 3.967mm 1010 691 8.5
6700zz 金属防尘盖 10mm 15mm 4mm 857 435 15
6800zz 金属防尘盖 10mm 19mm 5mm 1720 840 34
63800zz 金属防尘盖 10mm 19mm 7mm 1720 840 34
6900zz 金属防尘盖 10mm 22mm 6mm 2700 1270 31
6701zz 金属防尘盖 12mm 18mm 4mm 928 532 13
6801zz 金属防尘盖 12mm 21mm 5mm 1920 1040 30
63801zz 金属防尘盖 12mm 21mm 7mm 1920 1040 30
6901zz 金属防尘盖 12mm 24mm 6mm 2890 1460 28
6702zz 金属防尘盖 15mm 21mm 4mm 937 581 11
6802zz 金属防尘盖 15mm 24mm 5mm 2070 1260 26
63802zz 金属防尘盖 15mm 24mm 7mm 2070 1260 26
6902zz 金属防尘盖 15mm 28mm 7mm 4330 2550 24
ET2216 ZZ 金属防尘盖 16mm 22mm 4mm 971 620 10
ET2316 ZZ 金属防尘盖 16mm 23mm 4.5mm 971 620 10
6703zz 金属防尘盖 17mm 23mm 4mm 999 657 9.5
6803zz 金属防尘盖 17mm 26mm 5mm 2230 1460 24
63803zz 金属防尘盖 17mm 26mm 7mm 2230 1460 24
6903zz 金属防尘盖 17mm 30mm 7mm 4590 2560 22
ET2520 ZZ 金属防尘盖 20mm 25mm 4mm 1010 691 8.5
ET2520 ZZ 金属防尘盖 20mm 25mm 4mm 1010 691 8.5
6704zz 金属防尘盖 20mm 27mm 4mm 1010 722 8.5
6804zz 金属防尘盖 20mm 32mm 7mm 4020 2460 21
63804zz 金属防尘盖 20mm 32mm 10mm 4020 2460 21
6904zz 金属防尘盖 20mm 37mm 9mm 6380 3680 19
6705zz 金属防尘盖 25mm 32mm 4mm 1100 838 7
6805zz 金属防尘盖 25mm 37mm 7mm 4300 2940 18
63805zz 金属防尘盖 25mm 37mm 10mm 4300 2940 18
6905zz 金属防尘盖 25mm 42mm 9mm 7010 4550 16
6706zz 金属防尘盖 30mm 37mm 4mm 1140 947 5.5
6806zz 金属防尘盖 30mm 42mm 7mm 4538 3402 15
63806zz 金属防尘盖 30mm 42mm 10mm 4538 3402 15
6906zz 金属防尘盖 30mm 47mm 9mm 7240 5010 14
6707zz 金属防尘盖 35mm 44mm 5mm 1860 1630 4.9
6807zz 金属防尘盖 35mm 47mm 7mm 4740 3820 13
6907zz 金属防尘盖 35mm 55mm 10mm 10900 7750 12
6708zz 金属防尘盖 40mm 50mm 6mm 2510 2230 4.3
6808zz 金属防尘盖 40mm 52mm 7mm 4930 4180 12
6908zz 金属防尘盖 40mm 62mm 12mm 13700 9920 11
6709zz 金属防尘盖 45mm 55mm 6mm 2570 2400 3.9
6809zz 金属防尘盖 45mm 58mm 7mm 6210 5380 11
6909zz 金属防尘盖 45mm 68mm 12mm 14100 10900 10
6710zz 金属防尘盖 50mm 62mm 6mm 2670 2650 3.5
6810zz 金属防尘盖 50mm 65mm 7mm 6170 5760 9.5
6910zz 金属防尘盖 50mm 72mm 12mm 14500 11700 9
6811zz 金属防尘盖 55mm 72mm 9mm 8800 8010 8.6
6911zz 金属防尘盖 55mm 80mm 13mm 16600 14100 8.1
6812zz 金属防尘盖 60mm 78mm 10mm 11500 10600 7.9
6912zz 金属防尘盖 60mm 85mm 13mm 20200 17300 7.5
6813zz 金属防尘盖 65mm 85mm 10mm 11900 11500 7.3
6913zz 金属防尘盖 65mm 90mm 13mm 17300 16000 7
6914zz 金属防尘盖 70mm 100mm 16mm 23700 21200 6.4
6814zz 金属防尘盖 70mm 90mm 10mm 11600 11800 6.8
6915zz 金属防尘盖 75mm 105mm 16mm 24400 22600 6
6815zz 金属防尘盖 75mm 95mm 10mm 12300 12800 6.4
6816zz 金属防尘盖 80mm 100mm 10mm 12600 13300 6
6916zz 金属防尘盖 80mm 110mm 16mm 24800 23900 5.7
6817zz 金属防尘盖 85mm 110mm 13mm 18700 19000 5.6
6917zz 金属防尘盖 85mm 120mm 16mm 21900 29600 5.3
6818zz 金属防尘盖 90mm 115mm 13mm 18300 19500 5.3
6918zz 金属防尘盖 90mm 125mm 18mm 32800 31600 5.1

推荐产品

您需要解决哪些问题?

如果您有关于产品、价格、解决方案或其他任何问题,raybet雷竞app下载的工程师和销售经理可以为您提供帮助。

在线解决
离开